Home A.L.V.
A.L.V. PDF Afdrukken E-mail
NATIONALE BOND VOOR EHBO
AFDELING CULEMBORG
U I T N O D I G I N G

tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Nationale Bond voor EHBO,
afdeling Culemborg, welke op 4 april 2023 zal worden gehouden in het Koningin Wilhelmina College.
Aanvang 19.30 uur.

AGENDA
1. Opening door voorzitter.
2. Mededelingen.
3. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering d.d. 05-04-2022. (*)
4. Bevindingen manier van lesgeven seizoen 2022 / 2023.
5. Jaarverslag secretaris. (*)
6. Jaarverslag penningmeester. (*)
7. Verslag kascommissie.
8. Benoeming nieuwe kascommissie.
9. Pauze.
10. Bestuursverkiezing.
Mevrouw J.E. den Haan is dit jaar reglementair aftredend en stelt zich herkiesbaar.
De bestuursfunctie ( lid) is nog steeds open. (verplichte vermelding)
Kandidaten kunnen zich tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering aanmelden voor een bestuursfunctie.
11. Jubilarissen en hulpverleners.
12. Leden voor ondersteuning en hulpverleningen.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Daar er velen van u niet op de jaarvergadering komen de volgende mededeling:
U kunt zich aanmelden voor de volgende ondersteuning bij hulpverleningen:
Avond4daagse van 12 t/m 15 juni 2023

(*): Deze stukken zijn beschikbaar op de jaarvergadering.
Wie deze uitnodiging van de Jaarvergadering 04-04-2023 per mail ontvangt
krijgt ook de notulen over 2022 van 5 april 2022 en het jaarverslag 2022 toe
gemaild.

Het bestuur hoopt u allen te ontmoeten op de jaarvergadering.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Mevr. J.E. den Haan - Steeneken, secretaris.


AFDELING CULEMBORG        JAARVERSLAG SECRETARIS 2021

· COLLECTES
Onze leden hebben dit jaar niet hun medewerking kunnen verlenen aan de collectes voor de Nierstichting, Hersenstichting en voor de Brandwondenstichting. Dit komt omdat ook in 2021 het hele land in lock down ging vanwege het COVID-19 virus dat vanaf 2020 actief is.
· VERGADERINGEN
In 2022 is er diverse keren een bestuursvergadering gehouden.
· ONDERSTEUNING
Er zijn dit jaar weer wat evenementen geweest. Daarom hebben we niet bij sportevenementen kunnen helpen zoals de Statina baanwedstrijden, diverse sportevenementen en de avondvier-daagse.
We willen de verijwilligers die hier jaarlijks aan mee doen bedanken dat ze zich hiervoor vrijwillig willen inzetten. In 2023 zal waarschijnlijk weer alles normaal zijn. De avond 4 daagse zal plaatsvinden op 12 t/m 15 juni 2023.
We kunnen nog altijd vrijwilligers gebruiken voor de evenementen.
Bram de Jager regelt deze zaken en bij hem kunt u zich eventueel aanmelden.
Hij kijkt dan hoeveel hulpverleners er nodig zijn.
Voor aanmelden en vragen tel.06-23949538,  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
· OVERIGE ONDERSTEUNING EN MEDEDELINGEN
De oude verbandmiddelen die we van leden en bedrijven in het verleden kregen, hebben we dit jaar weer ontvangen en zijn naar Oekraïne gegaan. Er zijn 3 keer grote hoveelheden naar Charkov gebracht. Ook in 2023 zullen er weer spullen naar Oekraíne gaan.
· BEGINNERSCURSUS
De opleiding in 2022 is door te weinig aanmeldingen ( 2 cursisten) niet gestrat maar zijn doorgestuurd naar MOOA opleidingen die nog andere cursisten had en dus de cursus kon geven.
We gaan hat ook waarschijnlijk niet meer doen omdat de cursist tegenworordig de cursus in 3 dagen wil doen wat een cursist niet echt leert om eerste hulp te verlenen.
Ook is er geen opleidingscursus EH bij Sportongevallen gestart.

· HERHALINGSCURSUS
De lessen van het seizoen 2021-2022 allemaal al gegeven van eind augustus t/m half december 2021 en daarna in maart en april 2022 om te voorkomen dat ze weer verplaast moeten worden door het Coronavirus.
Voor de zekerheid zijn de lessen ook dit seizoen totaal anders dan normaal.
Les 1 en 2 zijn alleen zitten en praten met elkaar waardoor de door de EHBO instructeur meer verrijking per onderdeel gegeven is om de les toch aantrekkelijk te maken. Les 3 is een verbandles waarbij de cursist zelfstandig kan werken met de verbanden. Les 4, de reanimatie, is ook per cursist een zelfstandige les op 1,5 meter van de andere cursisten.
1 september 2021 is de 28e druk van het Oranje Kruis uitgekomen met kleine wijzigingen die gelijk in de lessen zijn opgenomen vooral voor de lessen die 1 keer in de 2 jaar zijn.
De maandag en de woensdag zijn in de Kon. Julianaschool aan de Oranje Nassaulaan, de dinsdag en eventuele donderdagavond lessen in het Kon. Wilhelmina College aan de Beethovenlaan. Deze tweedeling van locaties is omdat het K.W.C. alleen nog op dinsdag en soms donderdagavond open is.
Als iemand naar een andere avond wil moet dat wel even gemeld worden zodat de groepen niet te groot worden, wat in het verleden soms gebeurde.
Bijna iedereen weet nu hoe je de lessen kan volgen en dat er dus ook gebruik gemaakt kan worden van de lessen in een andere groep. Voor cursisten die in hun les niet kunnen, zijn er aan het eind van het seizoen, in januari/ februari, 4 extra herhaalavonden, de bezemlessen, waar de lessen nog gevolgd kunnen worden.
Als er na deze data cursisten lessen nog niet hebben kunnen volgen wordt daar, in overleg, een oplossing voor gezocht zodat ze toch competent zijn voor dit seizoen.
De competenties moeten ook worden bijgehouden van het Oranje Kruis. Er kan controle komen van het Oranje Kruis en dan moeten de competentielijsten aanwezig en ingevuld zijn. Daarom zijn de competentielijsten altijd bij de instucteur aanwezig.
· OPZEGGING- NIEUWE LEDEN
Dit jaar zijn er 6 nieuwe leden bijgekomen. Ook dit jaar zijn er door werk, verhuizing of andere oorzaak 9 cursisten gestopt.
Er zijn 126 leden op 31 december 2022 ( was 129 op 31 december 2021).
Secretaris EHBO, mevr. J.E. den Haan – Steeneken.


AFDELING CULEMBORG

NOTULEN

Van de Algemene Ledenvergadering van de Nationale Bond voor EHBO, afdeling
Culemborg gehouden op 5 april 2022 in de Koningin Julianaschool.
U kunt deze opvragen per mail   Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of tel 0345-531530.